Paraguay will become the next so-called “crypto nation”

The adoption of cryptocurrencies is progressing every day, whether in smaller companies, institutions, or even states, as more and more people demand easy access to cryptocurrencies. This was understandably noticed by Paraguay, which could soon join the “Latin American sisters” in connection with the integration of cryptocurrencies. The country has been preparing regulatory laws for the crypto framework for more than a year, while this draft law establishing taxes and regulations for businesses operating in the field of cryptocurrencies and mining, was approved by the Paraguayan Senate last week.

Spomínaný návrh zákona bol predstavený ešte v júli minulého roku národným senátorom strany ARLP menom Fernando Silva Facetti, pričom až v máji tohto roku prešla kongresom a dostala sa do senátu s oznámením, ktoré sa konkrétne týka kryptoťažby, výmeny, komercializácie a iných služieb. Podľa spravodajskej správy sa od štvrtka bude s kryptomenami zaobchádzať rovnako ako so spoločnosťami, ktoré obchodujú s cennými papiermi na daňové účely. Okrem toho, krypto spoločnosti nebudú musieť platiť daň z pridanej hodnoty (DPH), ale budú musieť dodržiavať režim dane z príjmu. Paraguaj sa tak stáva ďalšou latinskoamerickou krajinou, ktorá sa pripojila k prijatiu a regulácii kryptomien.

Source