↓ 24%

$259

Category:

Description

SK popis:
Čo sa môžem v kurze dozvedieť a naučiť?
Obsah:

 • Kryptomeny
 • Disciplína a psychológia
 • Grafy
 • Support a rezistencia
 • Technické indikátory
 • Sviečkové grafy
 • Grafové formácie
  • Reverzné grafové formácie.
  • Pokračujúce grafové formácie
  • Obojstranné grafové formácie
 • Obchodné stratégie
 • Slovník pojmov
 • Zaujímavosti
 • + Alternatívne výbery
 • + Návod Uniswap
 • + Návod Binance
 • + Návod KuCoin
 • + Návod Coinbase

+ VIP členstvo na 1 mesiac
= Jazyk – Slovenský

EN description:
What can I learn and learn in the course?
Content:

 • Cryptocurrencies
 • Discipline and psychology
 • Graphs
 • Support and resistance
 • Technical indicators
 • Candle charts
 • Graph formations
  • Reverse graph formations.
  • Ongoing graph formations
  • Double-sided graph formations
 • Business Strategies
 • Glossary
 • Attractions
 • + Alternate selections
 • + Uniswap Tutorial
 • + Binance Tutorial
 • + KuCoin Tutorial
 • + Coinbase Tutorial

+ VIP membership for 1 month
= Language – Slovak